יום ג', ה’ באב תשע”ח
ברוכים הבאים לאתר "הלכה יומית- דנינו..." . האתר נבנה עבורכם גולשים יקרים ולשירוכתם. באתר נמצאים מקבצי הלכה יומית שנרשמו ע"י אביחי דנינו מנהל בית ספר אבן העזר. אתם מוזמנים להכנס בחינם לכל הקבצים של ההלכות לקרוא ללמוד וללמד . ישנה גם אפשרות להדפיס כמובן. עלו והצליחו ...
07:43 (17/09/09) תמי אלקיים
12:56 (15/09/09) תמי אלקיים
07:52 (17/09/09) תמי אלקיים
07:58 (17/09/09) תמי אלקיים
07:59 (17/09/09) תמי אלקיים
08:03 (17/09/09) תמי אלקיים
08:51 (17/09/09) תמי אלקיים
09:16 (17/09/09) תמי אלקיים
08:22 (02/11/09) תמי אלקיים
08:21 (02/11/09) תמי אלקיים
09:23 (17/09/09) תמי אלקיים
09:25 (17/09/09) תמי אלקיים
09:30 (17/09/09) תמי אלקיים
09:38 (17/09/09) תמי אלקיים
09:40 (17/09/09) תמי אלקיים
09:41 (17/09/09) תמי אלקיים
09:43 (17/09/09) תמי אלקיים
09:48 (17/09/09) תמי אלקיים
09:57 (17/09/09) תמי אלקיים
09:51 (17/09/09) תמי אלקיים
09:23 (02/11/09) תמי אלקיים
09:20 (02/11/09) תמי אלקיים
08:42 (12/10/09) תמי אלקיים
08:34 (12/10/09) תמי אלקיים
08:38 (01/11/09) תמי אלקיים
08:44 (01/11/09) תמי אלקיים
07:57 (02/11/09) תמי אלקיים
09:23 (01/11/09) תמי אלקיים
09:25 (02/11/09) תמי אלקיים
08:58 (02/11/09) תמי אלקיים
09:33 (01/11/09) תמי אלקיים
09:02 (02/11/09) תמי אלקיים
09:43 (01/11/09) תמי אלקיים
09:45 (01/11/09) תמי אלקיים
09:49 (01/11/09) תמי אלקיים
08:09 (02/11/09) תמי אלקיים
07:53 (02/11/09) תמי אלקיים
09:52 (01/11/09) תמי אלקיים
10:08 (01/11/09) תמי אלקיים
10:10 (01/11/09) תמי אלקיים
07:51 (02/11/09) תמי אלקיים
08:15 (02/11/09) תמי אלקיים
08:30 (02/11/09) תמי אלקיים
08:28 (02/11/09) תמי אלקיים
08:28 (02/11/09) תמי אלקיים
08:26 (02/11/09) תמי אלקיים
08:33 (02/11/09) תמי אלקיים
08:48 (02/11/09) תמי אלקיים
09:10 (02/11/09) תמי אלקיים
09:36 (02/11/09) תמי אלקיים
09:33 (02/11/09) תמי אלקיים
דף ראשי
הלכה יומית לחודש טבת
דיני בשר וחלב
דיני ממונות
הלכות ברכות
הלכות הפרשת חלה
הלכות חג השבועות
הלכות יום טוב
נטילת ידיים+ציצית
הלכות קריאת שמע
כיבוד הורים ומורים
ללמד זכות
הלכות ברכת המזון
בין אדם לחברו
הלכות הצלת נפשות
חיים בריאים
אלול וחגי חודש תשרי
הלכות שמירת שבת
הלכות צער בע"ח
הלכות לשון הרע
הלכות לימוד תורה
הלכות כבוד הבריות
הלכות חנוכה
חודש אדר, פורים , 4 פרשיות
הלכות חג הפסח
הלכות ברכת כהנים
הלכות אמירת אמת
בת מצוה - הלכות צניעות
הלכות ליום כיפור
הלכות שמיטה
הלכות תפילה
המידות ותיקון תכונות האדם
מצוות התלויות בארץ
בין ישראל לעמים